Ja ens coneixeu i mjn-neuro aposta tant per la innovació en tecnologia com per l’impacte social de cadascuna de les accions que realitzem. Sobretot amb el nostre producte. Però més enllà, també volem donar veu a les dones enginyeres.

En aquesta quarta revolució industrial, menys del 30% de dones tria carreres tecnològiques, segons la UNESCO, una xifra que cau fins a menys del 10% a Enginyeria informàtica.

Què tenen en comú la construcció del pont de Brooklyn, el desenvolupament d’Internet i l’arribada a la Lluna? Cap d’aquestes fites de la humanitat no hauria estat possible sense dones.

Us presentem l’equip de FEMenGIN:

Beatriz López Enginyera Informàtica
Inès Ferrer Enginyera Informàtica
Marta Baena Enginyera Industrial
Bianca Innocenti Enginyera Electrònica
Núria Mancebo Enginyera Industrial

El passat dia 9 de març del 2022 van organitzar una taula rodona en commemoració del Dia Internacional de la Dona.

Un espai perquè dones del món empresarial comparteixin les seves experiències, i amb elles i altres enginyeres relacionades amb l’àmbit tecnològic que estan treballant en petites o grans empreses, o com a emprenedores, parlem amb les futures enginyeres de l’Escola Politècnica perquè anessin coneixent a el negoci professional amb unes companyes.

FEMenGIN és un projecte que té com a objectiu augmentar la diversitat de gènere a les aules dels estudis d’enginyeria i arquitectura, ja que creiem fermament que la diversitat és riquesa. Una de les activitats que promou FEMenGIN és reunir en un mateix espai “les dones EPS”: alumnes, docents, PAS i professionals, per intercanviar experiències a partir de les mides proposades.

Cada vegada hi ha menys dones enginyeres i és precisament per això que es produeix un moviment a tots els nivells (empresarials-acadèmics, locals-mundials) per corregir aquesta situació. Les dades recollides en diferents jornades organitzades formaran part d’un estudi de diagnòstic per poder conèixer els factors que determinen la decisió de les dones a escollir estudis d’Enginyeria i per identificar i visualitzar les possibles barreres que fan que les dones no es dediquin a la Enginyeria.

Aquesta iniciativa està recolzada per l’Escola Politècnica des del convenciment que la diversitat enriqueix i que des d’una perspectiva de gènere s’han de realitzar accions específiques per millorar la presència de les dones al món de l’enginyeria, on la nostra companya Beatriz Cosculluela va formar parteix i va animar els estudiants a seguir amb les seves metes i apostar per aquelles professions que antigament estaven classificades com a “masculines”.

Enhorabona Bea per la teva presència a aquesta taula rodona!

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.