Epilèpsia

Del llat. tardío epilepsĭa, i aquest del gr. ἐπιληψία epilēpsía.

L’epilèpsia és una malaltia cerebral caracteritzada per una activitat elèctrica anormal que provoca convulsions o comportaments i sensacions inusuals, i, a vegades, pèrdua de consciència, que té conseqüències neurològiques, cognitives, psicològiques i socials.

Definició segons OMS / ILAE / IBE

L’epilèpsia és una qüestió global

40

patiran una o més crisis al llarg de la seva vida

2700

és el cost anual associat a la malaltia a Espanya

300

d'epilèpsia registrats a Europa cada any

mjn-neuro ha desenvolupat una solució d’ajuda a les persones amb epilèpsia

Descobreix el nostre projecte
L’OMS FA UNA CRIDA

L’epilèpsia, un imperatiu de salut pública

L’informe es presenta amb dades encoratjadores que revelen que prop d’una quarta part dels casos d’epilèpsia són previsibles i que el 70% dels afectats poden viure sense crisis amb medicació eficaç i de baix cost. Com demostren les dades de varis països, es possible integrar l’epilèpsia a l’atenció primària i garantir d’aquesta manera que totes les persones amb epilèpsia tinguin accés a tractaments i serveis de qualitat i assequibles.  Llegir més 🡢

La carrega social de l’epilèpsia

Aproximadament la meitat dels adults amb epilèpsia tenen un altre problema de salut. Els trastorns psiquiàtrics, com la depressió o l’ansietat, empitjoren les crisis i redueixen la qualitat de vida. L’epilèpsia té importants repercussions econòmiques , tant per l’atenció sanitària que requereix com per la pèrdua de productivitat laboral.

Estigmatització i discriminació

En tot el món, les persones amb epilèpsia són objecte de discriminació i violacions dels drets humans. L’estigmatització de l’epilèpsia pot fer que els afectats no busquin tractament i té conseqüències per la qualitat de vida i la integració social. Per reduir l’estigmatització és necessari millorar els coneixements i augmentar la conscienciació sobre l’epilèpsia a l’escola, el lloc de treball i la comunitat.

Dèficit terapèutic

Tres quartes parts de les persones amb epilèpsia que viuen en països de ingressos baixos no reben el tractament que necessiten. Però, fins un 70% d’elles podrien deixar de tenir crisis amb un ús apropiat de medicaments amb un cost efectiu.

Prevenció

S’estima que el 25% dels casos d’epilèpsia son previsibles. Els principals factors de risc modificables son les lesions perinatals, les infeccions del sistema nerviós central, els traumatismes cranioencefàlics (TCE) i els accidents cerebrovasculars (ACV). La prevenció de l’epilèpsia es una necessitat urgent.

T’escoltem:
Explica’ns sobre la teva epilèpsia

Accedeix al qüestionari

Estigma

Molts afectats pateixen la malaltia en silenci per evitar el rebuig de la societat en front al desconeixement sobre l’epilèpsia.

Entre el 20% i el 55% de persones amb epilèpsia pateixen també depressió, però només una petita porció son diagnosticats i tractats.

 Font: European Journal of Epilepsy

La incertesa i l’epilèpsia: una relació directa

Es impossible saber quan tindrà lloc una crisi, quant durarà i quins efectes negatius pugui tenir, això genera en molts casos depressió i ansietat al pacient, agreujant el risc de patir crisis.

L’epilèpsia es una condició neurològica d’abast psicosocial

Per a les persones amb epilèpsia, l’ansietat social afecta a la seva qualitat de vida. Independentment de qui experimenti ansietat social, el trastorn pot tenir múltiples conseqüències dramàtiques, que inclouen aïllament, pèrdua d’autoestima i un estil de vida deteriorat.

EL QUE ES VEU

La societat, generalment, associem les convulsions com única conseqüència de la malaltia..

EL QUE ES VEU

La societat, generalment, associem les convulsions com única conseqüència de la malaltia.

EL QUE ÉS

L’epilèpsia, però, té moltes més conseqüències que dificulten la qualitat de vida de la persona que la pateix. L’estigma social generalitzat dificulta als afectats comunicar el que senten.

EL QUE ÉS

L’epilèpsia, però, té moltes més conseqüències que dificulten la qualitat de vida de la persona que la pateix. L’estigma social generalitzat dificulta als afectats comunicar el que senten.

Els falsos mites de l'epilèpsia

Toca els quadres per detalls 

FALS
L’epilèpsia és una malaltia mental

L’excés esporàdic d’activitat elèctrica a un grup de neurones és l’origen d’una crisi epilèptica (parcial o generalitzada). Es tracta d’un problema físic, i no d’un problema mental.

FALS
L’epilèpsia és una afectació rara

Segons l’OMS 50 millons persones en tot el mon pateixen epilèpsia. Això vol dir que de cada 100 persones, 1 estaria afectada.

FALS
Llums intermitents provoquen epilèpsia

Els flaixos de llum només afecten a les persones afectades d’epilèpsia fotosensible, que acostuma a afectar a infants i joves. Les llums per si soles no produeixen epilèpsia.

FALS
Una crisi epilèptica provoca fortes convulsions

Hi ha diferents graus d’afectació de les crisis. Existeixen per exemple les crisis parcials, que no provoquen pèrdua de coneixement i tanmateix poden passar desapercebudes.

FALS
L’epilèpsia es contagia per contacte físic

Existeixen factors genèrics i físics, entre altres, que poden propiciar l’epilèpsia, però mai el contacte físic amb les persones.

FALS
S’ha d’introduir un objecte a la boca durant una crisi

Aquest fals mite sobre primers auxilis en front a un atac epilèptic per evitar que es tragui la llengua pot perjudicar greument a l’afectat. Mai s’ha d’introduir res a la boca del malalt.
https://www.youtube.com/watch?v=K-OHKp3MsK8
mjn-neuro i l’epilèpsia

“Hola, soc Marina i fa 13 anys que tinc epilèpsia”

Veure vídeo sobre Marina i els fundadors de mjn-neuro

Una motivació personal,
en cerca d’un resultat global

Marina és una de les filles de David Blánquez, co-fundador i CEO de mjn-neuro. La implicació de mjn-neuro amb el col·lectiu afectat va més allà de la tecnologia, concedint el seu valor en un entorn social.

Són moltes les històries que conviuen amb l’epilèpsia

Vols que t’informem de novetats?

Rep al teu correu informació sobre el nostre projecte i l’epilèpsia

Vull estar informat de les novetats