Què és un CFO? (Chief Financial Officer), la nomenclatura CFO forma part d´una concepció d´organització empresarial pròpia de la cultura anglosaxona i que s´ha anat expandint al llarg del món. Des del punt de vista econòmic i financer, sorgeix el lloc del CFO, és a dir, el director financer. Responsable de la planificació econòmica i financera de la companyia. Correcte funcionament i gestió de la inversió i el finançament.

1. Què és el que et va portar a formar part de mjn-neuro?

Volia treballar en una empresa que estigués directament relacionada amb ajudar les persones, fer-los, d’alguna manera la vida més fàcil i mjn-neuro era l’empresa perfecta per fer-ho. Treballar i que alhora estiguis ajudant persones que ho necessiten és completament agraït. Des de fa anys participo activament en accions de voluntariat, dins de diversos àmbits: educació, dret civil, drets humans… Crec que forma part de la meva manera de ser i de veure la societat.

2. Quines 5 característiques personals et descriuen millor?

Soc una persona responsable, alegre, intuïtiva, organitzada i empàtica. Soc feliç fent el que faig i sempre demostrant ser qui soc i com soc. Des del punt de vista de la meva professió, la complexitat de la comptabilitat em caracteritza: organitzada i responsable, 2+2 són 4 però sobretot intuïtiva en previsions, però sempre empàtica i alegre per poder parlar, demanar i demostrar allò que l’empresa necessiti.

Soc feliç fent el que faig i sempre demostrant ser qui soc i com soc

3. Explica’ns l’evolució del producte de la vostra empresa?

Des que soc a l’empresa, el producte ha evolucionat poc. Tot i així, és un producte que ha estat desenvolupat per grans professionals tecnològics i investigadors de l’epilèpsia. Una malaltia realment complexa. Però actualment podem dir que el producte està oficialment a la venda a Espanya, Regne Unit i Holanda amb el qual comencem una expansió europea en els propers mesos.

4. Si haguessis de decidir si una inversió és rendible, com ho faries?

La rendibilitat ens permet relacionar el benefici obtingut amb la quantitat invertida per aconseguir-ho. Per saber si una inversió és rendible ho faria a través d’una fórmula simple, dividiria el benefici total (guanys o pèrdues de capital i dividends o interessos) entre el valor inicial de la inversió i ho multiplicaria per 100 per saber el percentatge del que estem parlant.

5. Quines són dues mètriques que un CFO sempre ha de monitoritzar?

La primera seria el pressupost ja que és imprescindible per tenir al cap el negoci i les actuacions a realitzar tant a curt com a llarg termini i observar-lo i estudiar-lo ajuda a prendre perspectiva i centrar-se en les actuacions més urgents.

La segona seria el ROI o retorn de la inversió. És la dada que ens permet saber si l’empresa va guanyar o va perdre els diners invertits al negoci. Es calcula tenint en compte els guanys que hem generat per la inversió feta.

6. Quins són els teus 3 èxits més grans?

 • Haver aconseguit ser la directora Financera d’una empresa amb vuit empleats a càrrec meu i gestionant més de 50 empreses de diferents sectors.
 • Haver estat capaç de renunciar a un lloc segur econòmicament per lluitar pel somni de treballar amb empreses més compromeses socialment.
 • Haver trobat l’equilibri per compaginar la feina amb la vida familiar.

7. Quins plans a llarg termini vas fer en el seu darrer treball? Com va assolir els teus objectius a llarg termini?

Poder assolir els objectius globals de manera individual i personalitzada. Per assolir les metes a llarg termini cal posar-se reptes a curt termini i anar-los complint sense oblidar el més important, el client i com satisfer-lo. Pas a pas, respectant, però seguint els teus objectius pots arribar a aconseguir grans fites.

8. Quina és la part més desafiant del pressupost per a tu?

Reduir despeses sense reduir l’eficiència. Trobar proveïdors competitius que tinguin preus equilibrats i sinó aconseguir ajustar aquests preus a les nostres necessitats.

9. A mesura que s’estableixen els objectius i es desenvolupen les estratègies, quina informació consideres rellevant? Quin paper tenen altres membres de l’equip del departament en el procés?

Primer de tot per elaborar noves estratègies o establir objectius he de tenir en compte les necessitats de l’empresa i la capacitat que té per arribar als objectius marcats. Per això es valorarà el balanç de l’empresa amb tot allò que això engloba (tresoreria, clients potencials, proveïdors…) així com les estimacions futures del compte de resultats sempre tenint en compte tots els departaments implicats de l’empresa ja que sense les parts no podem aconseguir un tot.

10. Per finalitzar, dona’ns un consell, un exemple de quina seria la teva estratègia d’inversió

Invertir en petites empreses o startups espanyoles que estiguin compromeses socialment amb les persones i els facilitin la vida emocional i/o personal d’alguna manera.

 

Moltes gràcies pel teu temps.

Felicitats per tots els èxits obtinguts durant aquests anys!

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.