Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

Francament, com passa el temps! De pressa, de pressa. Gairebé no ens dóna temps a adonar-nos-en. I així és. A mi aquests 64 anys de vida, amb totes les circumstàncies, canvis, adaptacions, patiments, alegries, pèrdues, aventures… se m’han passat massa ràpid. I no t’explico la rapidesa amb què se’m passa un any, quan em veig de nou davant l’ordinador parlant del mes de novembre.

A aquesta malaltia se li suma un mal que gairebé cap altra no té i és l’estigma que ocasiona el rebuig en els altres. Perquè patir una crisi o una absència no només ho pateix qui té aquesta malaltia, també qui la contempla ja que no és agradable de veure. I la societat ha d’estar molt conscienciada, ha de saber què és aquesta malaltia, com sap què és la diabetis i per què les persones que la tenen s’han de punxar. És molt necessari una tasca de pedagogia explicant bé què és aquesta malaltia, què cal fer en cas de ser testimonis d’una crisi, que no es contagia (encara hi ha persones que així ho creuen), que entre el 70 i el 80% de les persones amb epilèpsia poden portar una vida normal, fins i tot poden arribar a conduir. Que cal invertir més en investigació perquè aquest percentatge restant pugui tenir la millor qualitat de vida.

És molt necessari una tasca de pedagogia explicant bé què és aquesta malaltia

Els governs no atenen aquesta malaltia. Hem d’aconseguir que el govern espanyol col·labori amb les persones que tenim epilèpsia i reculli les peticions de les Associacions. Al novembre de 2017 l’Associació Nacional de Persones amb Epilèpsia – ANPE, va presentar, a través del grup parlamentari Ciutadans, una proposició no de llei sobre la modificació dels elements valoratius de l’epilèpsia per a l’assignació de discapacitat, perquè es tinguessin en compte, també, les conseqüències que produeix aquesta malaltia i es produís una homogeneïtzació a tots els centres dels documents de valoració específics. Va sortir aprovada. S’ha fet res? Res.

Aquesta mateixa associació també va elevar, el juny del 2021, una proposició no de llei a través del PSOE que també va sortir aprovada i que deu estar tancada en un calaix.

Per això, cadascú a la nostra petita parcel·la d’influència: treball, col·legi, institut, universitat, família, amics tenim l’obligació de ser els veritables soldats morats que lluiten contra l’estigma, que expliquen què fer davant d’una crisi d’epilèpsia, que ensenyem a altres que acaben de ser diagnosticats a viure amb la malaltia. Per a les persones amb epilèpsia tots els mesos són mesos de conscienciació.

Jo soc activista a favor de les persones amb epilèpsia i les seves famílies. T’uneixes?

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.