Un artículo de Marina

“Més autonomia, tranquil·litat i llibertat en el teu dia a dia.”

Hola,

Torno a ser Marina Blánquez, avui us vull explicar els beneficis amb els quals el mjn-SERAS ens pot ajudar si ho tenim les persones que tenim epilèpsia.

mjn-SERAS, si el portes et podrà proporcionar molta més autonomia, tranquil·litat i llibertat en el teu dia a dia.

Si tens epilèpsia sempre estàs en vigilància, pot ser que tingui una crisi ara i em faci mal o, em quedo a casa per si de cas perquè veig que puc tenir una crisi, o no quedar pel per si de cas tinc una crisi. El sol pensar em quedo a casa perquè si vaig al carrer i tinc una crisi i em faré mal. Però en canvi si vas amb el dispositiu mjn-SERAS et donarà més tranquil·litat al no haver de pensar tota l’estona en què possiblement tinguis una crisi, i això et pot proporcionar molta pau amb tu mateix. Tot això és gràcies a tenir el nivell de risc de tenir una crisi en el teu telèfon mòbil.

“Jo crec que el poder aconseguir un dispositiu com el mjn-SERAS t’ajudaria tant al teu voltant com a tu també. “

Jo crec que el poder aconseguir un dispositiu com el mjn-SERAS t’ajudaria tant al teu voltant com a tu també. Et proporcionaria més autonomia perquè el dispositiu vincular a l’app t’avisarà uns minuts abans de la crisi, i llavors et podries seure i esperar que baixi el nivell de risc de crisi en l’app. També més tranquil·litat, perquè no estaries pendent tota l’estona de “i si la tinc ara i em faig mal”, o “em quedo a casa perquè crec que tindré una crisi i no em vull fer mal”, ja que amb mjn-SERAS no et caldria l’estar pendent perquè ja t’advertiria abans de tenir una crisi. També t’ajudarà a tenir més llibertat per fer coses que abans de tenir-lo no t’atreviries per por de tenir una crisi fent aquesta activitat.

“Per això jo us animo a tots i totes les persones que teniu epilèpsia que si podeu arribar a tenir un mjn-SERAS us ajudarà més del que un pensa”

En definitiva, que jo crec que les persones que tenim epilèpsia ens proporcionarà molta més seguretat en nosaltres mateixos, molta més autonomia, el nostre voltant podria estar més tranquil també i podrem reprendre totes les activitats que abans no fèiem per por de tenir una crisi, i tot això ho podrem aconseguir si tenim un mjn-SERAS.

Per això jo us animo a tots i totes les persones que teniu epilèpsia que si podeu arribar a tenir un mjn-SERAS us ajudarà més del que un pensa, pel que he dit que us proporcionarà més tranquil·litat, més autonomia i seguretat davant tot.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.