Aquesta vegada, no he volgut parlar de la meva experiència amb l’epilèpsia, sinó que he volgut fer un pas més enllà i per això, he fet un article de com pot arribar a influir l’esport a les persones amb epilèpsia.

En la meva opinió qualsevol persona amb epilèpsia pot fer tots els esports, excepte alguns casos en particular. El que pot passar es que si veiem que podem tenir possibilitats de tenir una crisis epilèptica, doncs hauríem de tenir molta més precaució en aquell moment fent l’esport que sigui. Per tant, en general, crec que l’esport sempre ajuda, tinguem o no epilèpsia. La relació amb les persones, els bons hàbits i sobretot poder fer quelcom que ens agrada.

Suposadament una persona estigui sana i arribi a tenir uns hàbits de vida saludables ha d’incloure a les rutines la pràctica d’activitat física de manera habitual i continuada, sempre s’ha dit que una persona que té una malaltia no pot fer esport i podem veure que no és així , pot fer esport però ha de d’anar amb més precaució.

Hi ha estudis, com el de l’Acadèmia Americana de Neurologia, que han demostrat que participar en esports organitzats proporciona beneficis físics i psicològics1.

També s’arriba a dir que a una persona amb epilèpsia se li suggereix que faci exercici físic i practiqui esports de forma activa perquè serà la manera que li pot ajudar a controlar les crisis epilèptiques.

Entre els aspectes positius que proporciona l’esport a aquestes persones hi ha: el condicionament físic, la protecció davant l’aparició de crisi, l’alleujament emocional (millora el seu estat d’ànim i la seva autoestima), més adherència al tractament farmacològic, millora al patró de son, i millora en la qualitat de vida tant dels pacients com de les famílies.

Com pot arribar a influir l’esport a les persones amb epilèpsia

Tot i això, una de les preocupacions més grans que tenen les persones afectades per aquesta condició neurològica, té a veure amb la por de patir repetides crisis epilèptiques. I en aquest aspecte, l’esport també pot ser un gran aliat per millorar-ne la durada i la freqüència. Sobretot, sempre ha de ser un esport que no sigui de risc, i consultat amb el neuròleg.

En aquest sentit també es compta amb evidència científica que ha demostrat que l’activitat física habitual redueix les descàrregues epileptiformes interictals, millorant el control de l’epilèpsia i del patró de l’encefalograma2.

1 Kevin E. Crutchfield, MD. Managing Patients with Neurologic Disorders Who Participate in Sports Activities. 2014, American Academy of Neurology. Continuum (Minneap Minn) 2014;20(6):1657–1666. Veure l’article

2 Capovilla G et al. Epilepsy, seizures, physical exercise and sport.: A report from the ILAE Task Force on Sport and Epilepsy. Epilepsia 2016:57(1):6-12. Veure l’article

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.