Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

Com ja us vaig comentar a la meva entrada al bloc del mes d’abril, aquesta Setmana Santa l’hem passat en família a Calanda. Hem passat fred, ens hem mullat, hem fet excursions, ens hem reunit un munt de gent, hem sortit en processons tocant el tambor, hem estat a la “rompida de la hora”, sentint el prolongat soroll de centenars de tambors tocant alhora … la veritat és que hem gaudit molt i tot ha passat amb gran harmonia.

Com dic moltes vegades, soc una privilegiada, ja que la meva malaltia no m’impedeix gaudir d’aquesta activitat que, segurament altres persones amb epilèpsia no podrien suportar. Perquè l’epilèpsia és una malaltia que es manifesta de moltes maneres, no només amb convulsions, que tens diversos orígens, que pot acompanyar altres malalties, que els medicaments que poden controlar les crisis a unes persones els poden anar bé i a d’altres no. Per tant, no podem esperar que la nostra epilèpsia es comporti com la duna altra persona que també la tingui diagnosticada. La nostra comunitat de pacients únicament i exclusivament ha de servir per donar-nos suport, per donar consells assenyats, per ensenyar a reaccionar davant d’una crisi, per estendre pel món la diversitat de manifestacions d’aquesta malaltia i fomentar que la societat ens conegui i perdi la por a la epilèpsia.

Soc una privilegiada, ja que la meva malaltia no m’impedeix gaudir d’aquesta activitat que, segurament altres persones amb epilèpsia no podrien suportar

Aquest mes de maig es celebra a Espanya el Dia Nacional de l’Epilèpsia. És el proper dia 24. Des de totes les associacions, organismes i empreses que se centren en l’epilèpsia és un bon mes per dedicar a aquesta malaltia algun esdeveniment de divulgació i fer visible aquesta malaltia. Des de ja fa 6 anys, l’Associació Nacional de Persones amb Epilèpsia –ANPE– organitza en aquest mes diversos esdeveniments i sol·licita a organismes públics i privats que il·luminin els seus edificis de taronja aquell dia, ja que taronja és el color de l’epilèpsia a Espanya. Jo mateixa aquest any, faré un programa divulgatiu amb una entrevista que em farà una activista argentina que porta un bloc a Twitter sobre l’epilèpsia i amb què vaig contactar ja fa molts anys. Ella també té epilèpsia i té moltíssim mèrit allò que fa. El nom que utilitza a Twitter és @espac_epilepsia, a Instagram Espacio de Epilepsia ia YouTube Espacio Epilepsia.

Us continuaré explicant més coses.

ANPE – Dia Nacional de l’Epilèpsia
Congrés dels Diputats – Madrid
Tossal de la Cala – Benidorm
Palau de San Telmo – Sevilla

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.