Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

El 24 de maig es va celebrar a Espanya el dia Nacional de l’Epilèpsia. Per tota Espanya, càrrec del moviment associatiu que es mou al voltant d’aquesta malaltia, es van fer nombrosos actes per fer-la visible.

Es van il·luminar de taronja, color de l’Epilèpsia a Espanya, nombrosos edificis i monuments públics, com la Cibeles, el Congrés dels Diputats, l’Assemblea de Madrid, els ajuntaments de Barcelona, ​​Tarragona, Lleida i Girona, el Senat i molts més, per tota la geografia espanyola.

Hi ha hagut esdeveniments al voltant de l’epilèpsia, com ara concerts, taules informatives, entrevistes… però tot amb l’empenta de les Associacions. Des del govern no es va rebre cap suport, tret de la il·luminació que es va sol·licitar, i únicament el partit Ciutadans va moure en xarxes una viral recolzant les persones amb aquesta malaltia.

Els governs s’han d’implicar més a seguir les pautes que marca l’OMS. S’ha aprovat el Pla d’Acció Global Intersectorial (IGAP) per a l’Epilèpsia i altres malalties neurològiques, un Pla per a 10 anys que els països han d’anar implantant a les seves polítiques sanitàries i socials. Inclou 10 fites mundials per als propers 10 anys. La meta mundial 5.1: aconseguir per al 2031 que els països hagin augmentat la cobertura de serveis per a l’epilèpsia en un 50% respecte al nivell de cobertura vigent el 2021. Veurem si es posen fil a l’agulla.

Hi ha hagut esdeveniments al voltant de l’epilèpsia, com ara concerts, taules informatives, entrevistes…

 

#dianacionalepilepsia

La meta mundial 5.1: aconseguir per al 2031 que els països hagin augmentat la cobertura de serveis per a l’epilèpsia en un 50% respecte al nivell de cobertura vigent el 2021

Perquè, encara que hi hagi dies perquè no se’ns oblidi que l’epilèpsia existeix, el cert és que les persones amb epilèpsia hi convivim els 365 dies de l’any (366 si és de traspàs) i el que volem són millores en els tractaments, investigació, millorar la qualitat de vida. Això són les veritables mesures que volem que els nostres governs es prenguin seriosament.

He d’explicar-vos que a mi, durant aquests dies m’han fet dues entrevistes: una en una ràdio local, que ja me la fan des de fa, almenys, 3 anys per a aquestes dates, en què explico una mica el meu dia a dia, i una altra, un directe d’Instagram, que em va fer una noia argentina, amb epilèpsia, que va començar ella sola per les xarxes i ara organitza fins i tot congressos. Així que ja soc internacional. Només espero que aquestes entrevistes serveixin perquè alguna persona pugui viure la seva epilèpsia amb més optimisme i una actitud positiva, perquè, com em deia a mi una esportista amb epilèpsia que acaba d’escriure un llibre, no ens queda cap altra que seguir endavant.

Ja van arribant les calors i la veritat és que jo els tolero força malament. Però bé, buscarem solucions per passar menys calor i gaudir de l’estiu.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.