Un article de la nostra col·laboradora Carme

Tinc epilèpsia des de nena, mai no me l’han aconseguit controlar, tinc crisis que em deixen molt confosa i em quedo una mica desorientada, puc arribar a tenir-ne 20 al mes. Però he tingut una vida molt normal, vaig estudiar fora de casa dels meus pares des dels 18 anys. He anat a la platja a nedar, a bussejar, sempre he anat amb bici i fins i tot he fet una mica d’escalada i d’esquí.

La meva malaltia no ha condicionat la meva vida. No he tingut mai por. He tingut una família que m’ha tingut molt vigilada sense traslladar la seva por en mi. La prudència és suficient, he sortit molt amb els meus amics a la nit, però mai no he consumit alcohol ni he deixat de prendre’m les meves medicines. Quan el cor se m’accelera és molt probable que tingui una crisi, llavors faig esports que no impliquen córrer: judo, tir amb arc…

Al món laboral ha estat difícil, tenint tantes crisis molta gent pensava que eren fingides per alliberar-me de treballar. Les empreses privades s’interessen a les persones amb discapacitats, però quan les discapacitats apareixen…

La meva malaltia no ha condicionat la meva vida. No he tingut mai por.

I segueixo lluitant, apunto totes les meves crisis, provo noves medicacions i fins i tot alguna operació. Encantada de participar al projecte de MJN.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.