Un article de la Marina

El 2017 va ser un any on vaig tenir una època de moltes crisis, estava esgotada i era moment d’estudiar, estar amb els amics i fer extraescolars. Aquest va ser el detonant en què el meu pare, David, va prendre la decisió d’intentar desenvolupar alguna cosa que em pogués ajudar. Que em pogués donar qualitat de vida.

Les meves crisis la majoria han estat amb caigudes, i m’apareixien tant durant el dia com la nit, jo notava l’aura minuts abans, però si jo no hagués notat l’aura cap vegada, m’hauria agradat tenir algun dispositiu que m’avisés de que tindria una crisi. Això m’hauria ajudat moltíssim durant aquest període, ni tan sols que fos un tan per cent de tenir una crisi per estar en un lloc segur com ara em podria ajudar el mjn-SERAS.

estava esgotada i era moment d’estudiar, estar amb els amics i fer extraescolars.

Què és una aura?

Una aura és una sensació peculiar que a vegades avisa de la proximitat de la crisi d’epilèpsia, en aquella època del 2017 quan tenia tantes crisis a la majoria tenia aures, després segur que n’hi havia alguna que no tenia aura, però no m’adonava.

En el meu cas era que uns minuts abans o alguna vegada segons, jo deia que tenia una punxada al mig del front, aleshores quan ho notava li deia al meu pare o amb qui estigués. Tot seguit m’asseia i ja es quedaven pendents de si tenia la crisi o no. Des que deia que notava l’aura (punxada) fins que tenia la crisi, passava poc temps que és màxim dos minuts o segons.

Ara que han passat alguns anys i moltes coses, ho veig des d’una altra perspectiva i penso que qualsevol desenvolupament que ens pugui ajudar hem de parar atenció. Hem de treballar juntament amb els metges per poder ajudar les persones com en el meu cas perquè puguin tenir una vida més còmoda.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.