Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

Acabem de passar el pont del 15 d’agost. Nosaltres som a la casa que tenim a l’Embassament de Entrepeñas (Guadalajara) des que va passar el ple del Districte Hortaleza (Ajuntament de Madrid) del mes de juliol. L’endemà ja ens vam venir cap aquí. Durant el dia ens ha fet moltíssima calor, com a gairebé tot Espanya. Encara sort que, a les nits, refrescava una mica i, amb la finestra oberta, s’adormia de meravella.

Durant aquests dies hem rebut diverses visites: la meva neboda Begoña va venir un cap de setmana; després va venir la meva germana i el seu marit i la meva neboda va repetir i es va venir a passar el pont.

I avui he pensat que millor escriure ja la meva entrada al bloc de setembre avui perquè demà arriben els meus fills, les meves netes, la meva nora i el meu germà i ja no tindré un minut lliure. Així que fent cas a la dita: “No deixis per demà el que puguis fer avui”, m’he posat fil a l’agulla.

Sempre vull unir les meves vivències a la meva malaltia, per compartir amb tots vosaltres que l’epilèpsia no interfereix ni en les meves relacions amb la meva gent, ni en els meus somnis ni en allò que barallo per ells. Jo crec que les persones amb epilèpsia vivim les vacances com tothom o, si més no, així hauria de ser. Jo així ho faig. No m’he d’oblidar dels meus medicaments, perquè en això sí que no em puc agafar vacances. Però és l’única cosa. La il·lusió de descansar, no matinar, ajuntar-me amb els meus éssers estimats, agrupar-los, a més, a casa meva per a tots gaudir del camp i de la piscina. És un plaer extraordinari.

Així que encarem aquesta segona meitat de l’estiu amb l’alegria de saber que demà arriben tots i la casa que avui està tranquil·la i silenciosa, demà estarà plena de rialles i veus de les nenes i dels grans. No hi ha res millor que voler i ésser estimat. En això també soc una afortunada.

La il·lusió de descansar, no matinar, ajuntar-me amb els meus éssers estimats, agrupar-los, a més, a casa meva per a tots gaudir del camp i de la piscina. És un plaer extraordinari

Desitjo que tots gaudiu d´uns dies de desconnexió i relax i ens tornem a trobar a la tornada.

Com arribar a Sacedón
Ctra. N-320 a, P.K. 221.5,
19120, Sacedón, Guadalajara

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.