Un article de Marina

En aquest article us explicaré com porto el tema més psicològic de la parèsia que vaig patir en la cama dreta després de l’operació per l’epilèpsia. Us parlaré de com porto ara el tema de la cama, com la noto i que haig de fer per tenir-la bé completament.

PARÈSIA: terme general que fa referència a un grau de debilitat muscular lleu a moderat, ocasionalment s’utilitza com a sinònim de PARÀLISI (pèrdua severa o completa de la funció motora.

Font: BV Salud

Després de tenir la parèsia a la cama dreta, vaig estar un temps anant cada dia a fer rehabilitació i a sobre entrenava tenis amb la condició de que fes més físic que tenis.

Ara després d’un any i mig tinc la cama molt millor i tinc molta més sensació de cada moviment que faig, també jo hauria de fer cada dia gimnàstica per la cama cosa que he deixat oblidat un temps i ara he retornat a fer-ho. Pel meu bé necessito tenir la cama dreta igual de forta de com tinc l’esquerre.

El meu entrenador i altres m’han dit i ensenyat alguns exercicis que puc fer pel fet de tornar a tenir la mateixa força a les dues cames, però haig de ser constant i ho haig de fer cada dia, no val un dia si i un altre no o un dia per setmana perquè sinó no aconseguiré el tenir tota la força que tinc en l’esquerre.

Parèsia?

Recuperació. Resiliència

La part psicològica juga gran part amb això…

La part psicològica juga gran part amb això. Quan faig el moviment de caminar doncs noto que tinc una cama molt més forta que l’altre; noto al caminar que una cama fa més esforç que l’altre però després des de fora no es veu… Aparentment sembla que estic al 100% recuperada però una s’ho nota per dins.

Per el fet de arribar a tenir la mateixa força tant en una com en l’altre, haig de tornar a fer exercicis i estiraments diaris per no tenir molèsties. Des de fora no es veu cap moviment de que vagi coixa, si no és que em coneixes i saps que m’ha passat no veus res; però ara amb el temps de rehabilitació i exercicis corregiré tot això i faré que torni a tenir la mateixa força una cama que l’altre.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.