Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

Ja estem al setembre. El COVID encara no ens ha deixat, però cal seguir vivint i acostumar-nos que ha vingut per quedar-se. Les vacunes ajuden, però no l’eliminen. Haurem d’agafar costums nous i ser molt curosos amb la higiene i les distàncies. Però cal viure, cal seguir endavant i, potser, les persones amb epilèpsia hem d’ajustar-nos a unes pautes diferents, a més de prendre la nostra medicació, som molt capaços d’adaptar-nos i buscar camins alternatius per dur a terme els nostres somnis.

He passat l’estiu en família, en una casa que tenim al pantà de Entrepeñas. El meu fill gran va venir amb la seva família a principis d’agost i es van ser-hi fins el 2 de setembre, així que he pogut gaudir de les meves nétes tot el que he estimat. També ha vingut el meu fill petit, que no li vèiem des de Nadal. La veritat és que el meu marit i jo hem gaudit, però, també, hem acabat esgotats. Acostumats a ser 2, passar a ser 7 durant tot un mes, amb els seus menjars, les rentadores… cansa. Per això, ens hem quedat uns dies per descansar i, també, per poder ordenar i netejar com cal. Aquest diumenge ja tornarem a Madrid per començar la rutina.

“Haurem d’agafar costums nous i ser molt curosos amb la higiene i les distàncies”

“Qui veritablement gaudeix en una relació d’amics és qui està amb els cinc sentits, qui s’adona de les coses que passen, qui riu i plora de veritat”

Com us vaig comentar en la meva última aportació al blog, estic fent un curs d’escriptura per escriure la meva autobiografia i m’està agradant molt. Estic aprenent moltes coses i recordant fets que tenia en l’oblit. Estic ansiosa per acabar-lo i posar-me de ple amb la meva autobiografia. Fer-la d’una manera personal, però alhora, que molta gent amb epilèpsia es pugui veure reflectida en ella i pugui ajudar-los a portar-la com jo l’he portat. Òbviament, la meva epilèpsia està controlada, però vull posar en valor que si està controlada també és perquè des del principi he fet tot el que m’ha dit el neuròleg, he pres la meva medicació i no he fet res que pogués posar-me en risc de tenir una crisi (al menys, intencionadament). Això és important, perquè, de vegades, sobretot la gent jove a la qual se li diagnostica l’epilèpsia, es mostren reticents a, per exemple, no prendre alcohol, ja que pensen que els van a veure rars o que no poden gaudir tant com els seus amics. Res més lluny de la veritat. Qui veritablement gaudeix en una relació d’amics és qui està amb els cinc sentits, qui s’adona de les coses que passen, qui riu i plora de veritat, no aquells que de cop i volta, després d’ingerir diverses copes, fan el “moment d’exaltació de l’amistat” i diuen que volen a tothom, perdent el control de la seva persona esdevenint una altra de diferent. Jo he estat sempre la que no bevia alcohol i he observat molts d’aquests comportaments tota la meva vida. És difícil, avui dia, convèncer a un jove que no begui alcohol, amb lo estès que està el tema dels botellots, però hem de fer alguna cosa per arribar, no només als joves amb epilèpsia sinó a tots. El consum moderat d’alcohol està molt bé. Passar-se és una barbaritat i, encara que no tinguis epilèpsia, també pots fer malbé les teves neurones.

En fi, m’ha sortit una entrada una mica moralista. Però és tan important per a les persones amb epilèpsia seguir aquesta pauta…
També ha començat el curs polític, així que vaig a tenir el temps molt ocupat.
Una abraçada a tots.

Pantà de Entrepeñas.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.