Elisenda Casanelles. Directora d’operacions del CIMTI – Juliol 2021

Els 5 ingredients que han portat a MJN a arribar al mercat explicats per la Directora d’operacions del CIMTI, Elisenda Casanelles.

Al CIMTI (Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores) estem en constant contacte amb persones emprenedores i innovadores del sector de la salut i social. Escoltem moltes idees de projectes i seleccionem només aquells que tenen un major potenciar de tenir un gran impacte millorant de forma significativa la qualitat de vida dels pacients. Recordo bé el primer dia que vaig parlar amb l’equip de MJN a finals del 2017 ja que van captar la meva atenció ràpidament. Tenien els ingredients necessaris per a tenir èxit i els vaig animar a presentar-se al CIMTI. Ho van fer i van ser seleccionats i des de llavors que els hem prestat diversos serveis per contribuir a l’arribada al mercat del seu producte, assolida a finals del 2021, 4 anys després d’haver-nos conegut.

Amb aquest recorregut, quan em van demanar d’escriure un article per al seu blog m’hi vaig prestar de seguida amb il·lusió, ja que tinc la certesa que el seu, és un producte que beneficiarà a multitud de pacients amb epilèpsia.

A continuació exposaré, des del meu humil punt de vista, 5 ingredients que han portat a mjn-neuro a l’èxit:

 1. Una necessitat clínica no resolta clara. En el cas de mjn-neuro, la necessitat clínica no només és claríssima des d’un punt de vista tècnic, sinó també des del punt de vista emocional. El David Blánquez, CEO de mjn-neuro, te una filla que és la Marina, i que pateix epilèpsia des dels dos anys. Al llarg de la vida de la Marina han tingut molts problemes amb les crisis d’epilèpsia i, al no existir una solució que pogués facilitar la vida tant a la Marina com a ells, van convertir aquesta necessitat en el seu objectiu. I no només per la Marina, sinó per tots aquells que pateixen la mateixa situació.
 2. Una solució que resol la necessitat amb un alt potencial de millorar les vides dels pacients. No només és qüestió d’identificar la necessitat clínica no resolta, sinó de saber crear una solució viable i resolutiva.
 3. Un projecte ben definit i enfocat, amb un model de negoci viable i amb un bon pla per a fer-lo arribar a mercat. Com acabo de dir, l’estudi de mercat el portaven fet de casa. No hi havia solucions per ajudar a la Marina i això els va ajudar a definir en detall el pla per a fer arribar aquesta solució als pacients.
 4. La capacitat d’aixecar finançament. Des d’un bon principi, el pitch emocional d’aquest projecte ha sabut convèncer a múltiples stakeholders entre els quals m’incloc. I això ha fet possible aixecar el finançament necessari per a poder tirar endavant el projecte.
 5. Un projecte d’emprenedoria que encaixava amb l’equip impulsor. Per emprendre amb èxit el projecte ha d’encaixar amb la passió dels emprenedors. I això és exactament el que reflecteix l’equip de mjn-neuro. I, segurament, no li podem treure mèrit a la Marina, que dia a dia a contribuït a fer que la solució sigui exactament el que els pacients necessiten.

Us desitjo molts més èxits!

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.