Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

En aquesta ocasió confesso que se m’ha passat completament la data de lliurament de la meva entrada al bloc. Espero que, malgrat tot, es pugui publicar a temps.

Precisament escric en el Dia Internacional de l’Epilèpsia i he posat una entrada a Facebook donant el meu testimoni.

Necessitem ser un exèrcit perquè se’ns escolti, se’ns senti, se’ns conegui, se’ns vegi tal com som: persones normals i corrents amb una malaltia que a alguns els impossibilita tenir una vida plena, altres tenen algunes dificultats i altres, com jo, pertanyem al grup dels privilegiats perquè podem controlar la malaltia amb una medicació i unes pautes saludables de vida: les nostres “gresques” seran més mesurades que les d’altres mortals, però ens ho podem passar bé amb els nostres amics sense prendre alcohol i sense anar a dormir cada dia a les 4 del matí.

Se’ns escolti

Se’ns senti

Se’ns conegui

Se’ns vegi

A més, gràcies a la investigació que alguns bojos fan, tenim eines i aparells que ens faciliten la vida com el que gestiona mjn-neuro que ens ajuda a prendre mesures per no fer-nos malbé perquè ens avisa de l’arribada d’una crisi.

Però, lamentablement, no hi ha una feina coordinada. L’Administració fa poc per nosaltres. No hi ha coneixement social d’aquesta malaltia que haurien de fer els organismes oficials amb campanyes contra l’estigmatització, explicant bé què fer en casos de ser testimonis d’una persona amb una crisi, explicant què és l’epilèpsia.

Gràcies a les Associacions que treballen desinteressadament, darrerament, es va coneixent una mica més, però necessitem ajuda i més cobertura.

Si aquest article el llegís algú relacionat amb l’Administració, li pregaria que ens escoltés i ens coneguessin; que escoltessin de primera mà com viu una persona amb epilèpsia refractària o una persona amb epilèpsia controlada. Les famílies també han de donar testimoni, perquè és totalment diferent com viu una persona la seva malaltia i com ho fa la seva família. Ho sé per pròpia experiència, perquè jo tinc epilèpsia i el meu fill també la va tenir i dic la va tenir perquè, gràcies a Déu, es va curar. Però hi va estar uns 14 anys. I no és el mateix viure la teva epilèpsia que viure la del teu fill. Una experiència totalment diferent. I jo em quedo cent vegades de tenir-la jo. Vaig patir molt més amb ell.

Aquesta sóc jo, em noteu alguna cosa estranya?

Doncs tinc epilèpsia. I segueixo sent jo.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.