Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

Les dones amb epilèpsia també celebrem el dia de la dona. Molt és el recorregut realitzat des d’aquells temps en què la dona es quedava relegada a les feines de la llar i a la cura dels fills. Compte! No vull dir amb això que siguin tasques menors, ni de bon tros. El que cal destacar és que no se li permetia, ni estudiar i, com a conseqüència, a tenir una carrera professional.

Hi va haver dones que per poder estudiar una carrera es van haver de disfressar d’home, com Emilia Pardo Bazán. Unes altres, que van assistir a escoles superiors a Polònia clandestines (sí que admetien dones, però clandestinament) i que després, no només van rebre un Premio Nobel, sinó dues. Estic parlant de Marie Curie.

A les dones se’ls ha vetat la formació perquè no interessava que fossin unes persones cultes i així fossin submises i obedients als seus marits. Però sempre hi va haver dones rebels i és a elles, a les que hem que la situació de les dones d’avui sigui molt millor. Recordem que no fa tant, a Espanya, una dona no podia ni tenir ni un compte corrent ni obrir un negoci sense el permís del pare si era soltera o del marit si estava casada. Hem recorregut camí. Però falta camí per recórrer.

Espanya ocupa el sisè lloc a l'Índex Europeu d'Igualtat de Gènere presentat el 2021

73%

I què passa amb les dones amb epilèpsia? Doncs que som unes lluitadores, unes guerreres. També tenim grans dones amb epilèpsia que han aconseguit grans èxits i han superat moltes barreres. Per exemple, Marion Clignet que va tenir la seva primera crisi epilèptica a l’adolescència i com que no podia conduir, va agafar la seva bici per desplaçar-se, arribant a ser sis vegades campiona del món de ciclisme. O la gran Agatha Christie a qui l’epilèpsia no li va impedir convertir-se en una gran escriptora de fama mundial.

Emilia Pardo Bazán
Marie Curie
Marion Clignet
Agatha Christie

La meva gran pena és que, actualment, les persones que més serioses i compromeses haurien de seguir treballant per aconseguir la igualtat real entre dones i homes, els nostres governants, estan convertint el feminisme en una pura caricatura, caient en temes ideològics i polítics sense prestar atenció als grans problemes de les dones i sense ser capaços de fer pactes ni de col·locar aquest tema transversal al centre de totes les polítiques. Així no avancem. I ja veurem si no retrocedim.

Des de la meva petita parcel·la, continuaré lluitant pels drets de les dones en general i pels de les dones amb epilèpsia en particular, per aconseguir una veritable igualtat de tracte a l’accés a la feina, perquè no siguem discriminades per la malaltia, perquè es tingui una especial atenció a les dones amb epilèpsia durant l’embaràs, perquè siguem considerades persones aptes per desenvolupar qualsevol activitat que ens proposem.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.