Privacybeleid, gegevensbescherming en cookiebeleid

 

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, (hierna: GDPR) tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna: LSSI-CE) en Organieke Wet 3/2018, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten. MJN NEUROSERVEIS, SL garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van welke aard dan ook, verstrekt door onze klanten, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens.

Het gegevensbeschermingsbeleid van MJN NEUROSERVEIS, SL is gebaseerd op het beginsel van proactieve verantwoordelijkheid, volgens hetwelk de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk is voor de naleving van het regelgevend en jurisprudentieel kader, en dit kan aantonen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

De verstrekte gegevens zullen worden behandeld in de termen die zijn vastgesteld in de RGPD, in deze zin heeft MJN NEUROSERVEIS, SL de niveaus van bescherming aangenomen die wettelijk vereist zijn, en heeft alle technische maatregelen waarover zij beschikt geïnstalleerd om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen, hieronder blootgesteld. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.

Verantwoordelijk voor de behandeling: Wie zijn wij?

Naam: MJN NEUROSERVEIS, SL

BTW-NUMMER: B55209241

Activiteit: Ontwerp, fabricage, installatie, onderhoud en marketing van elektronische systemen voor controle, toezicht en bewaking van personen.

Adres: Av. Juan Carlos I, 184 bajos derecha, 17300, Blanes, GIRONA

Telefoon: 972966175

E-mail: dpo@mjn.cat

Registergegevens: ingeschreven in het handelsregister van Girona; Volume 2985; Folio 221; Bladzijde GI-56681

Doel van de verwerking: Waarvoor zullen wij uw gegevens gebruiken?

Alle gegevens die door onze klanten en/of bezoekers aan de website van MJN NEUROSERVEIS, SL of haar personeel worden verstrekt, zullen worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, dat onder de verantwoordelijkheid van MJN NEUROSERVEIS, SL wordt aangelegd en bijgehouden, en dat van essentieel belang is om de door de gebruikers gevraagde diensten te verlenen, of om eventuele vragen of problemen van onze bezoekers op te lossen. Ons beleid is er niet op gericht profielen op te stellen van de gebruikers van onze diensten.

Het doel van de verwerking van uw gegevens die u vrijwillig in onze applicatie invoert, is het uitvoeren van een profilering van de klinische en gezondheidssituatie van de gebruiker, met als doel het voorspellen van de mogelijke epileptische aanvallen van de gebruiker door het genereren van een algoritme dat rekening houdt met alle variabelen en persoonlijke omstandigheden.

Het gebruik van de applicatie impliceert de verwerking van gegevens betreffende de gezondheid en de persoonlijke omstandigheden van de gebruiker, die als gevoelige gegevens of gegevens met een hoog risico worden beschouwd, welke noodzakelijk en essentieel zijn om de dienst te verlenen. Door dit privacybeleid te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van dergelijke gegevens voor de in dit punt uiteengezette doeleinden.

Beveiliging: Hoe zullen wij uw gegevens beschermen?

Wij stellen alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om de vertrouwelijkheid van de op onze systemen verwerkte persoonlijke informatie te handhaven. Wij hanteren strikte veiligheidsniveaus om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofde toegang, verwerking of openbaarmaking, rekening houdend met de stand van de technologie en de aard en de risico’s waaraan de gegevens zijn blootgesteld. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor uw gebruik van de gegevens (met inbegrip van uw gebruikersnaam en wachtwoord) die u op onze website gebruikt. Ons personeel volgt strikte privacyregels en wanneer wij derden inhuren om ondersteunende diensten te verlenen, eisen wij dat zij zich aan dezelfde regels houden en staan wij toe dat zij controleren of zij zich aan de regels houden.

Uw rechten: welke rechten kunt u als belanghebbende uitoefenen?

We informeren u dat u de volgende rechten kunt uitoefenen:

 1. Recht op inzage op uw persoonsgegevens, om te weten welke er worden verwerkt en welke verwerkingen daarmee worden uitgevoerd;
 2. Recht op rectificatie van eventuele onnauwkeurige persoonsgegevens;
 3. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, wanneer dit mogelijk is (bijvoorbeeld door een wettelijke verplichting);
 4. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de juistheid, wettigheid of noodzaak om de gegevens te verwerken twijfelachtig is, in welk geval we ze kunnen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
 5. Recht op verzet op de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt om de vermelde gegevens te verwerken, ons gerechtvaardigd belang is. MJN NEUROSERVEIS, SL stopt met het verwerken van uw gegevens, tenzij dit een legitiem belang heeft of noodzakelijk is voor de verdediging van claims.
 6. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt deze te verwerken het bestaan ​​van een contractuele relatie of uw toestemming is.
 7. Recht om toestemming in te trekken verleend aan MJN NEUROSERVEIS, SL

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u dit gratis en op elk moment doen door contact met ons op te nemen op het adres Av. Juan Carlos I, 184 bajo derecha, 17300, Blanes, GIRONA, met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Bescherming van rechten: waar kunt u een claim indienen?

Als u begrijpt dat uw rechten door onze entiteit zijn verwaarloosd, kunt u op een van de volgende manieren een claim indienen bij de Spaanse instantie voor gegevensbescherming:

 • Elektronisch kantoor: https://www.aepd.es
 • Post: Spaans bureau voor gegevensbescherming, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telefoon: 901.100.099 en 912.663.517

Het indienen van een claim bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit brengt geen kosten met zich mee en de hulp van een advocaat of advocaat is niet nodig.

Updates: welke wijzigingen kunnen er in dit privacybeleid worden aangebracht?

MJN NEUROSERVEIS, SL behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie die de naleving ervan kan beïnvloeden.

Om de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, heeft MJN NEUROSERVEIS, SL advies- en adviesdiensten ontvangen van clickDatos.

 


 

COOKIESBELEID

Op het web https://mjn.cat (hierna de Website) gebruiken we cookies om de relatie van bezoekers met onze inhoud te vergemakkelijken en om statistieken samen te stellen over de bezoekers die we ontvangen.

We informeren u dat we cookies kunnen gebruiken om uw navigatie door de website te vergemakkelijken, u te onderscheiden van andere gebruikers, u een betere gebruikservaring te bieden en problemen te identificeren om onze website te verbeteren. Als u uw toestemming geeft, gebruiken we cookies waarmee we meer informatie over uw voorkeuren kunnen verkrijgen en onze website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen in de browser die door elke bezoeker van onze website wordt gebruikt, zodat de server het bezoek van die gebruiker later kan onthouden wanneer ze onze inhoud opnieuw openen. Deze informatie onthult uw identiteit of persoonlijke gegevens niet, noch heeft het toegang tot de inhoud die op uw pc is opgeslagen, maar het stelt ons systeem in staat u te identificeren als een specifieke gebruiker die eerder het web heeft bezocht, bepaalde pagina’s heeft bekeken, enz. en het stelt u ook in staat om uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie op te slaan, zoals gemaakte bezoeken of specifieke pagina’s die u bezoekt.

In overeenstemming met Richtlijn 2009/136 / CE, ontwikkeld in onze verordening door het tweede deel van artikel 22 van de Wet op de diensten van de informatiemaatschappij, volgens de richtlijnen van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, gaan we verder met het informeren van u over het gebruik dat is gemaakt op onze website.

Het doel van dit cookiebeleid is om u duidelijk en nauwkeurig te informeren over de cookies die op onze Website worden gebruikt (het “Cookiebeleid”). Met betrekking tot cookies van derden, dat wil zeggen cookies die geen verband houden met onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en waarheidsgetrouwheid van het privacybeleid dat ze bevatten, dus de informatie die we u bieden is altijd met verwijzing naar de bron.

Vervolgens worden de cookies ingedeeld in een reeks categorieën. Houd er echter rekening mee dat dezelfde cookie in meer dan één categorie kan zijn opgenomen.

Soorten cookies volgens de entiteit die ze beheert

Eigen cookies: Dit zijn degene die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat wordt beheerd door de uitgever zelf en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.

Cookies van derden: Dit zijn degene die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de gegevens verwerkt.

Soorten cookies op basis van de periode dat ze actief blijven

Sessiecookies: Dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt.

Permanente cookies: Dit zijn een soort cookies waarbij de gegevens nog steeds in de terminal worden opgeslagen en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

Soorten cookies op basis van hun doel

Technische cookies: Degenen waarmee de gebruiker door een webpagina, platform of applicatie kan navigeren en het gebruik van de verschillende opties of diensten die erin bestaan, zoals bijvoorbeeld het beheren van verkeer en datacommunicatie, het identificeren van de sessie, toegang tot delen van beperkte toegang , onthoud de elementen waaruit een bestelling bestaat, voer het aankoopproces van een bestelling uit, doe het verzoek om registratie of deelname aan een evenement, gebruik beveiligingselementen tijdens het browsen, sla inhoud op voor de uitzending van video’s of geluid of deel inhoud via sociale media netwerken.

Personalisatie cookies: Dit zijn degene waarmee de gebruiker toegang kan krijgen tot de service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser waarmee de service wordt geopend, de regionale configuratie van waaruit u toegang krijgt. de service, etc.

Analyse cookies: Ze zijn degene waarmee de persoon die voor hen verantwoordelijk is, het gedrag van de gebruikers van de websites waarnaar ze zijn gelinkt, kan volgen en analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, de applicatie of het platform te meten en om navigatieprofielen te creëren van de gebruikers van de genoemde sites, applicaties en platforms, om verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van het gebruik. gegevens gemaakt door de gebruikers van de dienst.

Wat betreft de behandeling van gegevens die zijn verzameld via analysecookies: hoewel ze niet zijn vrijgesteld van de plicht om geïnformeerde toestemming voor het gebruik ervan te verkrijgen, is het onwaarschijnlijk dat ze een risico vormen voor de privacy van gebruikers, zolang het First-party cookies zijn, die geaggregeerde gegevens behandelen voor strikt statistische doeleinden, die informatie verschaffen over het gebruik ervan en de mogelijkheid bieden voor gebruikers om hun weigering over het gebruik ervan kenbaar te maken.

Advertentiecookies: Het zijn die welke het beheer mogelijk maken, op de meest efficiënte manier, van de advertentieruimten die, waar van toepassing, de uitgever heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd op basis van criteria zoals bewerkte inhoud of hoe vaak advertenties worden weergegeven.

Gedragsadvertentiecookies: Het zijn deze die het mogelijk maken om op de meest efficiënte manier de advertentieruimten te beheren die, waar van toepassing, de redacteur heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers die wordt verkregen door de voortdurende observatie van hun surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om daarop gebaseerde advertenties weer te geven.

Momenteel zijn de meeste browsers standaard geconfigureerd om de installatie van advertenties of cookies van derden op uw computer te blokkeren. De gebruiker kan de oorsprongsbeperkingen uitbreiden door de invoer van elk type cookie te voorkomen, of genoemde beperkingen te elimineren door de invoer van elk type cookies te accepteren. Als u geïnteresseerd bent in het toelaten van advertenties of cookies van derden, kunt u uw browser hiervoor configureren.

De aanvaarding door de gebruiker door te klikken op de knop ACCEPTEREN die wordt weergegeven in de oorspronkelijke informatie over cookies, impliceert dat hij uitdrukkelijk instemt met de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik ervan, zijn rechten kan uitoefenen en zijn toestemming op elk moment kan intrekken via een verzoek aan MJN NEUROSERVEIS, SL.

Het is mogelijk dat we het cookiebeleid van onze website bijwerken, daarom raden we u aan dit beleid elke keer dat u onze website bezoekt opnieuw te bekijken om adequaat geïnformeerd te zijn over hoe en waarom we cookies gebruiken.

Het doel van cookies is om de gebruiker sneller toegang te geven tot de geselecteerde diensten.

Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen of als u er de voorkeur aan geeft om elke keer dat een cookie wordt geïnstalleerd, informatie te ontvangen, kunt u uw browse-opties hiervoor configureren. De meeste browsers laten het beheer van cookies op 3 verschillende manieren toe:

– Cookies worden altijd geweigerd;

– De browser vraagt ​​of de gebruiker elke cookie wil installeren;

– Cookies worden altijd geaccepteerd;

Uw browser kan ook de mogelijkheid bieden om in detail de cookies te selecteren die u op uw computer wilt installeren. In het bijzonder kan de gebruiker normaal gesproken een van de volgende opties accepteren:

– Cookies van bepaalde domeinen weigeren;

– Cookies van derden weigeren;

– Cookies accepteren als niet-persistent (ze worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten);

– Laat de server cookies aanmaken voor een ander domein.

Om de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd toe te staan, te kennen, te blokkeren of te verwijderen, kunt u dit doen door de browseropties te configureren die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Op de volgende locaties vindt u informatie over het configureren van de meest gebruikte browsers:

 • Internet Explorer: Hulpmiddelen -> Internetopties -> Privacy -> Instelling. Voor meer informatie kunt u Microsoft-ondersteuning of browser Help raadplegen.
 • Edge: Hulpmiddelen -> Zie geavanceerde tools -> Privacy en diensten. Voor meer informatie kunt u Microsoft-ondersteuning of browser Help raadplegen.
 • Firefox: Hulpmiddelen -> Opties -> Privacy -> Geschiedenis -> Aangepaste instellingen. Voor meer informatie kunt u Mozilla-ondersteuning of browser Help raadplegen.
 • Chrome: Configuratie -> Toon geavanceerde opties -> Privacy -> Inhoudsinstellingen. Voor meer informatie kunt u Google-ondersteuning of browser Help raadplegen.
 • Safari: Voorkeuren -> Veiligheid. Voor meer informatie kunt u Apple-ondersteuning of browser-Help raadplegen.

Cookies die van onze website kunnen worden geladen

Overeenkomstig Richtlijn 2009/136/EG, in onze wetgeving omgezet door artikel 22, tweede alinea, van de wet op de diensten van de informatiemaatschappij, en volgens de richtlijnen van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, informeren wij u in detail over het gebruik dat van onze website wordt gemaakt. Afhankelijk van uw surfgedrag, de configuratie en/of extensies van uw browser en uw aanvaarding of weigering daarvan, kunnen al deze of slechts enkele daarvan worden geïnstalleerd.

 • moove_gdpr_popup -> technisch cookie vereist voor GDPR-plugin. Vervaldatum: 1 dag
 • wp-wpml_current_language -> Technisch cookie vereist voor WPML plugin. Vervaldatum: 1 dag
 • wfwaf-authcookie -> Technisch cookie vereist voor Wordfence plugin. Vervaldatum: 1 dag
 • cfcfrm_usr -> Technisch cookie vereist voor Caldera Forms plugin. Vervaldatum: 1 dag
 • tk_ai -> Technisch cookie nodig voor WooCommerce plugin. Afloop: Zitting
 • _ga -> Google analytics cookie om informatie over webgebruik te verzamelen. Vervaldatum: 2 jaar
 • _gid -> Google analytics cookie om informatie over webgebruik te verzamelen. Vervaldatum: 1 dag
 • _gat_gtag_UA_69496717_8 -> Google analytics cookie om informatie over webgebruik te verzamelen. Vervaldatum: 1 dag
 • _fbp_fr -> Cookie om gepersonaliseerde advertenties te sturen naar gebruikers die onze website al hebben bezocht met behulp van Facebook Advertising. Vervaldatum: 3 maanden
 • 1P_JAR -> Google advertentiecookie voor tracking en ad targeting doeleinden. Vervaldatum: 1 maand
 • NID -> Google-reclamecookie voor traceringsdoeleinden en het richten van advertenties. Vervaldatum: 6 maanden
 • CONSENT -> Google-reclamecookie voor het bijhouden en targeten van advertenties. Vervaldatum: 10 jaar
 • SECURE-3PAPISID -> Google-reclamecookie voor het bijhouden van advertenties en targeting-doeleinden. Vervaldatum: 2 jaar
 • Secure-3PSID -> Google-reclamecookie voor het bijhouden van advertenties en targeting-doeleinden. Vervaldatum: 2 jaar
 • Secure-3PSIDCC -> Google-reclamecookie voor het bijhouden van advertenties en targeting-doeleinden. Vervaldatum: 1 jaar