Un article de la nostra col·laboradora Irene Tarragó

“L’epilèpsia ens acompanya cada dia i, per a la gran majoria, sempre.”

Avui coincideix que el dia que estic escrivint aquesta entrada a al bloc, és el Dia Internacional de l’Epilèpsia. Quan ho llegiu ja haurà passat la data, però cal veure la quantitat d’actes que s’han programat per aquesta setmana (alguns també des d’aquesta casa). Paradoxalment, la majoria dels actes, s’han fet a iniciativa d’algú provinent de l’àmbit privat: una ONG, una associació, una empresa… Però des de l’àmbit institucional no hi ha res. No estaria malament una campanya de conscienciació, indicant què fer en cas d’una crisis o aclarint que les persones amb epilèpsia no som violentes. Per descomptat, jo, des de la meva humil situació, seguiré insistint que des d’alguna administració s’involucrin i es faci alguna cosa a favor de la investigació sobre l’epilèpsia i el seu coneixement per part de la societat.

Seguiré insistint que des d’alguna administració s’involucrin i es faci alguna cosa a favor de la investigació sobre l’epilèpsia i el seu coneixement per part de la societat.

El que sí sabem les persones que tenim epilèpsia, és que no és una cosa que es doni en un dia: l’epilèpsia ens acompanya cada dia i, per a la gran majoria, sempre.

“Sempre endavant!”

Sempre he comentat que jo sóc dels grups dels privilegiats que controlen la seva malaltia amb medicació i seguint escrupolosament les pautes, però cada vegada, i gràcies a empreses com mjn-neuro que investiguen i busquen millorar la qualitat de vida dels malalts d’epilèpsia, la nostra vida serà molt millor. Aquest pare meravellós que ho va deixar tot per procurar donar a la seva filla una vida millor i aquesta nena que va saber decidir que havia de viure amb les cartes que li van tocar i no deixar que li impedissin ser feliç! Aquest és l’esperit. Sempre endavant!

Molts ànims i espero i desitjo que seguiu investigant, en aquest camp i en el d’altres malalties, per procurar a la gent una vida el més confortable possible.

Leave a Reply

Obrir chat
1
Contacta amb nosaltres al moment
Chat amb l'Anna
¡Hola! 👋🏻
Soy Anna, ¿en qué puedo ayudarte?

The user who fills in the information requested in this form declares to be entitled to do so and is solely responsible for the accuracy and completeness of the data and information entered, expressly exonerating MJN NEUROSERVEIS of any liability that may arise for this entity on the occasion of the information provided through this form.

Yes, I accept

L’usuari que complimenta la informació requerida al present formulari declara estar legitimat per això i es fa responsable exclusiu de la veracitat i integritat de les dades i informació que introdueix, exonerant expressament a MJN NEUROSERVEIS de qualsevol responsabilitat que es pugi generar per aquesta entitat amb ocasió de la informació facilitat a través del present formulari.

Si, accepto

El usuario que cumplimenta la información requerida en el presente formulario declara estar legitimado para ello y se hace responsable exclusivo de la veracidad e integridad de los datos e información que introduce, exonerando expresamente a MJN NEUROSERVEIS de cualquier responsabilidad que pudiera generarse para esta entidad con ocasión de la información facilitada a través del presente formulario.

Sí, acepto

Save the date

The next Saturday 21st of November at 4 pm, you will be able to know first hand our product: mjn-SERAS.
mjn-SERAS is a healthcare product that sends a warning signal when the risk of epileptic seizures is high, to the affected person and their trusted contacts.

Sign up now!


  mjn-SERAS is a medical device with CE marking according to the European Directive 93/42/EEC and the Royal Decree RD. 1591/2009.
  Contraindications: Do not use the product if you suffer from an infection in the ear canal or if you suffer from a skin lesion in the vicinity of the product's area of influence.
  Considerations: This medical product works with an APP only on Android phones. The results tested are 96% sensitivity and 94% specificity.
  CPSP20103CAT.

  Save the date

  El próximo sábado 21 de noviembre a las 4 de la tarde, podrás conocer de primera mano nuestro producto: mjn-SERAS.
  mjn-SERAS es un producto sanitario que lanza una señal de aviso cuando el riesgo de crisis de epilepsia es elevado, a la persona afectada y a sus contactos de confianza.

  ¡Inscríbete!

   mjn-SERAS es un producto sanitario con marcado CE conforme a la Directiva Europea 93/42/EEC y el Real Decreto RD. 1591/2009.
   Contraindicaciones: No usar el producto en caso de padecer una infección en el canal auditivo o en caso de padecer una lesión cutánea en las proximidades del área de influencia del producto.
   Consideraciones: Este producto sanitario funciona con una APP solo en teléfonos Android. Los resultados testeados son 96% de sensibilidad y 94% de especificidad.
   CPSP20103CAT.